Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС на економіку України

Аналітичний центр «Дім демократії» за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, підготував дослідження “Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС на економіку України”

 

 

На підставі розробки векторних моделей авторегресії досліджено вплив агрегованої ставки ввізного мита ЄС для України та частки загальних витрат експортера до ЄС на забезпечення відповідності нормам ЄС на показники функціонування галузей промисловості України. Для цього попередньо досліджувані показники було перевірено на наявність одиничного кореня та проведено причинно-наслідковий аналіз.

Результати дослідження свідчать про неоднозначний вплив ЗВТ на зазначені сектори економіки. В результаті впливу на ЗВТ на ГМК очікується зростання експорту, імпорту та середніх заробітних плат в галузі, а також незначне падіння виробництва та прямих іноземних інвестицій.

У хімічній галузі відбуватиметься незначне скорочення експорту та падіння імпорту продукції. Як і в металургійній галузі, середньомісячна заробітна плата штатного працівника хімічної галузі підвищиться.

Відповідно до результатів моделювання внаслідок дії УА виробництво соняшникової олії не суттєво спадатиме разом зі зростанням її експорту до країн ЄС. Також виявлено, що експорт зернових культур до країн Європи у короткостроковому періоді знижуватиметься, проте в довгостроковому періоді – зростатиме.

У машинобудуванні відбуватиметься незначне падіння експорту продукції (темпи падіння зменшуються), зростання імпорту в короткостроковій перспективі та його падіння в довгостроковій, що кореспондується із зниженням виробництва.

Повна версія дослідження Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС на економіку України